Financijska izvješća

  • Mjesečno, tromjesečno, godišnje izvješćivanje
  • Izvještaji za Poreznu upravu
  • Izvještaji za dobivanje kredita

O nama

block-1
Tvrtka je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu 2011.godine kao društvo s ograničenom odgovornošću i u privatnom je vlasništvu.
Osnovna djelatnost tvrtke su knjigovodstveni i računovodstveni poslovi te obračun plaće.
Pravovremen i kompetentan savjet uštedjet će vaše vrijeme i novac, a knjigovodstvo prilagođeno vašim potrebama konstantno će pratiti vaš poslovni napredak.

Dokumenti

block-1
Kompletno vođenje poslovnih knjiga: dnevnik i glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjiga blagajne, salda konta kupaca i dobavljača. Vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige, evidenciju dugotrajne imovine, osnovna sredstva s obračunom amortizacije, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, salda konti , knjige putnih naloga.