Obračun plaća

Obračunavamo plaće i ispisujemo obračune, ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa neto plaća i izrađujemo propisane izvještaje;

  • R-Sm obrazac - Specifikacije po osiguranicima o obračunanim doprinosima
  • ID obrazac - Izvješće o primicima od nesamostalnog rada
  • IP obrazac - Izvješće o plaći, mirovini, doprinosima , porezu i prirezu

O nama

block-1
Tvrtka je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu 2011.godine kao društvo s ograničenom odgovornošću i u privatnom je vlasništvu.
Osnovna djelatnost tvrtke su knjigovodstveni i računovodstveni poslovi te obračun plaće.
Pravovremen i kompetentan savjet uštedjet će vaše vrijeme i novac, a knjigovodstvo prilagođeno vašim potrebama konstantno će pratiti vaš poslovni napredak.

Dokumenti

block-1
Kompletno vođenje poslovnih knjiga: dnevnik i glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjiga blagajne, salda konta kupaca i dobavljača. Vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige, evidenciju dugotrajne imovine, osnovna sredstva s obračunom amortizacije, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, salda konti , knjige putnih naloga.