Knjigovodstveni poslovi

Kompletno vođenje poslovnih knjiga:

dnevnik i glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjiga blagajne; saldakonti kupaca i dobavljača; vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige dugotrajna imovina, osnovna sredstva s obračunom amortizacije materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, salda konti , knjige putnih naloga;

Organizacija popisa (inventure) imovina i obveza:

  • Prijedlog Odluke o popisu
  • Izrada plana popisa
  • Organizacija fizičkog popisa na terenu
  • Izrada elaborata o popisu s prijedlogom načina knjiženja
  • Likvidacije popisom utvrđenih razlika (viškovi, manjkovi)

Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine , salda konti dobavljača, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, sve propisane porezne evidencije;

Naknade po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima ( honorari ili drugi dohodak )

  • Obračunavamo honorare i ispisujemo obračune
  • Ispisujemo naloge za plaćanje poreza, doprinosa i netto naknada
  • Izrađujemo R-Sm obrasce, IDD obrasce

 

O nama

block-1
Tvrtka je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu 2011.godine kao društvo s ograničenom odgovornošću i u privatnom je vlasništvu.
Osnovna djelatnost tvrtke su knjigovodstveni i računovodstveni poslovi te obračun plaće.
Pravovremen i kompetentan savjet uštedjet će vaše vrijeme i novac, a knjigovodstvo prilagođeno vašim potrebama konstantno će pratiti vaš poslovni napredak.

Dokumenti

block-1
Kompletno vođenje poslovnih knjiga: dnevnik i glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa, knjiga blagajne, salda konta kupaca i dobavljača. Vodimo analitičke evidencije i druge pomoćne knjige, evidenciju dugotrajne imovine, osnovna sredstva s obračunom amortizacije, materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, salda konti , knjige putnih naloga.